دانلود همراه با مقاله و مطالب مختلف درباره همه چی...

حسن جان حسن جان حسن جان حسن جان

 

غزلی جانگداز از برادر عزیز، جناب محسن عربخالقی

 

آن که باخلقت توهرچه که بودآورده

جبرییلش به سجود تو سجودآورده

نه...غلط گفتم ازآغازخدابانورت

نه فقط آنچه که بودآنچه نبودآورده

سرسجاده شب ماه شب اول ماه

سرتعظیم به پیش تو فرود آورده

بادازخاک سرکوی توسوغات سفر

یک بغل رایحه عنبر و عود آورده

مادرآب تویی و پدرخاک علی

آب وخاکی که گلم رابه وجود آورده

چندقرنی ست که مضمون بلندعمرت

شاعران رابه سرگفت وشنودآورده

هیزم آورد درخانه توکینه ولی

آتش فاجعه راچشم حسودآورده

ای که همرنگ بلالت شده دیوارحرم

چه بلایی به سرت آتش ودود آورده

آه...خورشیدعلی بادمخالف چندیست

درحوالی رخت ابر کبود آورده

باعث سجده به دامان تودرعلقمه شد

آنکه برفرق علمدارعمودآورده

منبع : هیات حسن جان(ارواحنا له الفدا)


برچسب‌ها: یا فاطمه, س
+ نوشته شده در  پنجشنبه هفدهم فروردین ۱۳۹۱ساعت 5:14  توسط علیرضا عاملی  |